ตั้งค่าการเก็บค่าธรรมเนียม COD จากลูกค้า

1. ไปที่หน้าเมนู รูปตั้งค่าในรุ่น Pro

2. เลือกไปที่เมนู “การสร้างรายการ”

3. เลื่อนไปจนเจอคำว่า “ค่า COD ที่เก็บกับลูกค้า” สามารถเลือก % ได้เลย

ตัวอย่าง

สำหรับสินค้ามูลค่า 1,000 บาท 

ถ้าเราตั้งค่า % ที่เก็บจากลูกค้า คือ 5%  และ ค่าส่ง COD ปกติ 50 บาท 

ราคาค่าส่งจะถูกรวมไว้ในค่าขนส่ง คือ ค่า COD = 50 บาท และ ค่าขนส่ง 50 บาท รวมเป็น 100 บาท