การจัดหมวดหมู่ลูกค้า

     การจัดหมวดหมู่ลูกค้า สามารถทำได้ในกรณีที่ทางร้านต้องการให้ราคาพิเศษกับกลุ่มลูกค้านี้ เช่น เสื้อสีขาว ตัวละ 250 บาท ถ้าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม vip สั่งซื้อสินค้านี้ จะได้ราคาพิเศษที่ 230 บาท
     สามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าได้ ดังนี้

1. สร้างสินค้าให้เรียบร้อย : สามารถดูวิธีการสร้างสินค้าได้โดย คลิก 

2. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

3. เลือก “ลูกค้า” และเลือกที่ “จัดการหมวดหมู่ลูกค้า”

4. ในหน้าจัดการหมวดหมู่ลูกค้า สามารถเพิ่มหมวดหมู่ของลูกค้าได้ โดยกดที่ “+เพิ่มหมวดหมู่”

5. จากนั้น ใส่ชื่อหมวดหมู่ลูกค้า และ Description หรือรายละเอียด เสร็จแล้วกด “บันทึก”

6. เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถดูชื่อหมวดหมู่ รายละเอียด จำนวนลูกค้าในหมวดหมู่ และสามารถเลือกลบหมวดหมู่ลูกค้านี้ได้

7. สามารถเพิ่มสินค้าและราคาพิเศษให้กับลูกค้าในหมวดหมู่นี้ได้ โดยกดที่ “จัดการราคาสินค้า”

8. ทำการเพิ่มสินค้าให้สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะได้ โดยกดที่ “+เพิ่มสินค้า”

9. เลือกสินค้าที่ต้องการ และสามารถใส่ราคาพิเศษได้ที่ช่อง “ราคาสำหรับลูกค้าในหมวดหมู่นี้” เสร็จแล้วกด “บันทึก”

10. นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้ในหมวดหมู่ลูกค้า โดยใช้ Excel โดยกดที่ “Import ด้วย Excel” จะสามารถเพิ่มสินค้าตามหมวดหมู่ได้ และใส่ราคาพิเศษได้ในช่อง custom_price 

รวมถึงสามารถเลือก “Import ทั้งหมด” เพื่อดึงสินค้าตามราคาส่งที่ตั้งไว้ได้

11. ทำการเพิ่มลูกค้าลงในหมวดหมู่นี้ได้ โดยไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

12. เลือก “ลูกค้า” และกดที่ชื่อของลูกค้าคนที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในหมวดหมู่

13. กดที่ “แก้ไข” ตรงปุ่มสีเหลือง

14. ด้านขวามือบน จะสามารถเพิ่มลูกค้าเข้าไปในหมวดหมู่ตามที่ตั้งไว้ได้ โดยกดที่ “หมวดหมู่ลูกค้า” และเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการได้เลย

15. เสร็จแล้วกด “บันทึก” เพื่อเพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่ให้เรียบร้อย

16. เมื่อสร้างออเดอร์ จะสามารถเลือกใส่ชื่อ ที่อยู่ตามลูกค้าที่เพิ่มลงในหมวดหมู่ลูกค้าไว้ได้ และเลือกหมวดหมู่ลูกค้าที่ต้องการ เมื่อเพิ่มสินค้าจะได้เป็นราคาพิเศษตามที่ตั้งไว้ทันที

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity