การติด Facebook Pixel / Google Analytics ในระบบ Shipnity

ระบบ Shipnity สามารถติด Facebook Pixel และ Google Analytics เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ต่อยอดและทำการตลาดต่อได้ โดยในคู่มือนี้ จะกล่าวถึง 2 ส่วนคือ
1. วิธีการติดตั้ง Facebook Pixel : คลิก

     Facebook Pixel คือ ชุดสคริปต์เก็บข้อมูลการกระทำบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น คนกดเพิ่มสินค้าในตะกร้า โดยตัว Pixel จะทำงานและเก็บ Event เหล่านั้น เอาไว้ ดังนี้

    • Page Views – ข้อมูลคนที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์
    • Purchase – ข้อมูลคนที่ชำระเงินซื้อสินค้าแล้ว

2. วิธีการติดตั้ง Google Analytics : คลิก

     Google Analytics คือ บริการของ Google ที่จะช่วยเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำรายงานต่าง ๆ ไปใช้วิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ และยังช่วยให้รู้จักกับเว็บไซต์ของตัวเองได้มากขึ้นผ่านข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในระบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน หรือแม้แต่รายปี

วิธีการติดตั้ง Facebook Pixel

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. เลือก “เชื่อมต่อช่องทางอื่น” เลือกหมวดหมู่ “เชื่อมต่อการวิเคราะห์”

3. กดที่ “เปิดใช้งาน” เพื่อกรอก Facebook Pixel ID ที่มีในช่องว่าง เสร็จแล้วกด บันทึก

วิธีการติดตั้ง Google Analytics

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. เลือก “เชื่อมต่อช่องทางอื่น” เลือกหมวดหมู่ “เชื่อมต่อการวิเคราะห์”

3. กดที่ “เปิดใช้งาน” เพื่อกรอก Google Analytic ที่มีในช่องว่าง เสร็จแล้วกด บันทึก

หน้า ที่มีการติด Facebook Pixel เพื่อเก็บข้อมูล จะมีดังนี้

1. หน้าลิงค์ Order ที่ใช้สำหรับการส่งให้ลูกค้า
(สำหรับ Pixel จะเป็น Page View ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่โอนเงิน และเป็น Purchase ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินแล้ว และจะมี Purchase Value ตามยอดขายนั้น ๆ )

2. หน้าลิ้งก์สั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเอง (Page View)

3. หน้าสำหรับการตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเอง (Page View)

วิธีการสร้าง Facebook Pixel Code สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า Ads Manager คลิกเมนูด้านซ้าย
2. คลิกเมนู “Pixels”
3. คลิก “Create a Pixel”
4. ตั้งชื่อ Pixel
5. คลิก Create เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีการเริ่มติดตั้งและใช้งาน Google Analytics : คลิก

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity