รายงานยอดขายของตัวแทนจำหน่าย

 

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. เลือก  รายงานผู้ใช้งาน 

3. ดูกำไรและยอดขายของตัวแทนจำหน่ายได้ ที่ สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย

    ** ยอดขายของตัวแทน คือ ยอดชำระ ที่ตัวแทนจำหน่ายต้องจ่ายให้เจ้าของร้าน