สินค้าชำรุด

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือกเมนู สินค้าชำรุด 3. จากนั้นคลิก  ค้นหา  สินค้าที่ต้องการ 4. เลือกสินค้าชำรุดที่ต้องการ 5. คลิก  -  เลือกสินค้าที่ชำรุดตามรูป 6. จากนั้นใส่จำนวนสินค้าชำรุดไม่เกินจำนวนสต๊อกที่มีอยู่ ใส่วันที่หักบัญชี แล้วคลิก  บันทึก  7. สามารถดูรายการของเสียหรือสินค้าชำรุด ได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู ของเสีย  

Continue Reading สินค้าชำรุด

คืนสินค้า

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือก คืนสินค้า 3. จากนั้นค้นหาออเดอร์ที่ต้องการคืนของ โดยคลิก  ค้นหา  4. ใส่เลขออเดอร์หรือข้อมูลลูกค้า แล้วกด  ค้นหา  5. จากนั้นจะมีออเดอร์ให้เลือก คลิกที่ออเดอร์นั้น แล้วเลือกจำนวนที่คืน และสินค้าเสียหาย     แล้วคลิก บันทึก  5. ใส่วันที่ทำการคืนสินค้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ใส่ในช่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(บาท) และหมายเหตุ     แล้วกด  บันทึก  6. สามารถดูการคืนของได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู คืนของ …

Continue Reading คืนสินค้า