การสร้างรายการ

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  ตั้งค่าการสร้างรายการ 
3. ใส่ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
   หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้อง ให้เว้นว่างไว้
   แล้วข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ
จะอยู่ในคำสั่งซื้อในหน้าออเดอร์ที่จะ 
copy ส่งให้ลูกค้า
4. เลือกตั้งค่า ป้องกันการใส่สินค้าลงออเดอร์
ถ้าไม่มีสินค้าในสต็อก
5. เลือกตั้ง ใช้งานลิงค์สำหรับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดแจ้งโอนเงินด้วยตัวเอง
จากนั้นจะมีเมนูให้เลือก

     การสร้างออเดอร์แบบใช้ Link

           ให้ลูกค้าแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงค์

           – บังคับกรอกช่องเบอร์โทรศัพท์ในลิงค์

     การแสดงลิ้งค์ในคำสั่งซื้อ 

           แสดงข้อความสรุปคำสั่งซื้อ
ในข้อความสำหรับส่งลิงค์


6. ใส่ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า
ถ้าต้องการใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้
   จากนั้นไปส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า โดยคลิก คำสั่งซื้อ
   แล้วสรุปคำสั่งซื้อของลูกค้า จะแสดงลิงค์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินด้วยเอง7. สร้างออเดอร์แบบ Preorder ใส่วันสำหรับการจองสินค้าไม่เกินกี่วันตามต้องการ
8. วิธีเพิ่มสินค้าลง Order มี 2 แบบ คือ Advance,
Normal
  

 แบบ Normal จะเลือกหมวดหมู่สินค้า แล้วคลิกที่ เลือกทุกสินค้า หรือ
ชื่อหมวดหมู่สินค้า
9. เลือกรูปแบบของการเรียงออเดอร์
10. เมื่อตั้งค่าการสร้างรายการเรียบร้อย
แล้วคลิก  บันทึก 
11. ถ้าต้องการเรียงเลขที่ใบกำกับภาษีใหม่
ใส่วันที่ที่ต้องการจัดเรียงใหม่ แล้วคลิก  จัดเรียงใหม่