การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และตั้งค่าเก็บค่าธรรมเนียมลูกค้า

     ทางร้านค้าสามารถตั้งค่าเพิ่มวิธีการชำระเงินโดยการ ชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ ซี่งช่องทางการชำระเงินนี้จะแสดงเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกวิธีชำระเงินในลิงก์แจ้งโอนเงิน

     การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเราจะใช้บริการของบริษัท 2c2p โดยยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามาตามยอดขาย จะเข้ามาที่ Shipnity ก่อน และทางเราจะทำการสรุปยอดและโอนคืนให้ทางร้านค้าทุกๆ 15 วัน ตามข้อตกลงการโอนยอดรายได้*

วิธีตั้งค่าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต สามารถทำได้ดังนี้

  • ไปที่หน้าตั้งค่า
  • เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” เลือกหมวดหมู่ “การชำระเงิน”
  • เลือกแถบคำสั่ง “บัตรเครดิต”
  • เปิดใช้ฟังก์ชัน “เปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าทางลิงก์ / Website
  • ใส่ค่าธรรมเนียมที่ต้องการเก็บจากลูกค้า
  • ใส่ข้อมูลบัญชีที่จะใช้รับเงินคืนจาก Shipnity
  • เสร็จแล้วกด “บันทึก”

*ข้อตกลงการโอนยอดรายได้

     Shipnity จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าทุก 15 วัน โดยแจ้งสรุปยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1-15 ของเดือน ให้กับร้านค้าในวันที่ 20 ของเดือน และโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 25 ของเดือน โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป สำหรับยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16-30 หรือ 31 ของเดือน

     Shipnity จะสรุปยอดรายได้ให้กับร้านค้าในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปและโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity