ลบค่าใช้จ่าย

1. ไปที่หน้า ประวัติ 

2. คลิกเมนู  รายการค่าใช้จ่าย   


3. เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมาย  ลบ