การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  การรับบัตรเครดิต 
3. เลือกตั้งค่า เปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าทางลิงค์/website

 

4. ใส่กรอกข้อมูล รายละเอียดบัญชีที่จะรับเงิน
(โอนเงินให้ร้านทุก 15
วัน)
แล้วคลิก  บันทึก 


**การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตต้องให้ลูกค้าชำระเงินผ่านลิงค์จากคำสั่งซื้อ

สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานออเดอร์แบบ Link
ได้ที่ ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า

**ดูวิธีการสร้างออเดอร์แบบใช้ Link ได้ที่ สร้างออเดอร์แบบใช้ Link

 ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คิดจากยอดรายได้ในอัตรา
ร้อยละ 3.15 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 3.3705)


 

 ข้อตกลงการโอนยอดรายได้ 

Shipnity จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าทุก 15 วัน
โดยแจ้งสรุปยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1-15 ของเดือน
ให้กับร้านค้าในวันที่ 20 ของเดือน และโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่
25 ของเดือน

โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา
แต่หากวันที่ 25 ของเดือน ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร
ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป
สำหรับยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16-30 หรือ 31 ของเดือน
shipnity
จะสรุปยอดรายได้ให้กับร้านค้าในวันที่ 5
ของเดือนถัดไปและโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่
10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10
ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร
ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป
 
* ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 0-25 บาท
คิดตามอัตราจริงที่ทางธนาคารเรียกเก็บ