ลบค่าใช้จ่าย

1. ไปที่หน้า ประวัติ

2. เลือก ค่าใช้จ่ายทั่วไป

3. เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมาย  ลบ