วิธีการใช้งานฟังก์ชันบรอดแคสต์บน shipnity

Shipnity

วิธีการใช้งานฟังก์ชันบรอดแคสต์บน shipnity สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เชื่อมต่อเพจ Facebook กับ Shipnity คลิก
  2. การสร้างข้อความ Opt-in คลิก
  3. ส่งข้อความ Opt-in ให้ลูกค้ากดเพื่อเปิดรับข้อความบรอดแคสต์ คลิก
  4. สร้างบรอดแคสต์ คลิก
  5. ส่งข้อความบรอดแคสต์ คลิก

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่อเพจ Facebook กับ Shipnity สามารถทำได้ ดังนี้

1.1 เข้าไปที่หน้า “แชท/ไลฟ์”

1.2 กด “Sign in with Facebook”

1.3 กด “แก้ไขการตั้งค่า” แล้วกด “ถัดไป”

1.4 จากนั้นกดเลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Shipnity เมื่อเรียบร้อยกด “ถัดไป”

1.5 ในหน้า “Whale ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอะไรได้บ้าง” ให้กดเปิด “ใช่” ทุกข้อ จากนั้นกด “เรียบร้อย”

1.6 เมื่อเชื่อมต่อเพจ Facebook เข้ากับ Shipnity เรียบร้อยแล้วให้กด “ตกลง”

1.7 ในหน้านี้จะแสดงรายชื่อเพจ Facebook ที่เชื่อมต่อกับ Shipnity เรียบร้อย ถ้าเพจไม่แสดงให้กดที่ “ดูรายชื่อเพจที่ยังไม่ได้จัดการ” ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างข้อความ Opt-in สามารถทำได้ ดังนี้

2.1 เข้าไปที่หน้าผู้ติดต่อ เลือกเมนู “บรอดแคสต์”

2.2 เลือก “เพจ” จากนั้นกดปุ่ม “ตั้งค่าข้อความ Opt-in”

2.3 ใส่รูปภาพ และ ข้อความเชิญชวน
* ข้อความเชิญชวนแนะนำให้ใส่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

2.4 เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วด้านล่างจะมีให้เลือกรอบการส่งข้อความบรอดแคสต์ ลูกค้าจะได้รับข้อความบรอดแคสต์ตามรอบการส่งข้อความ ดังนี้
– ทุกวัน 
– ทุกสัปดาห์ 
– ทุกเดือน

2.5 เมื่อเลือกรอบการส่งข้อความเรียบร้อยให้กด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 3 ส่งข้อความ Opt-in ( Opt-in คือ การส่งข้อความเชิญชวนลูกค้าให้เปิดรับข้อความจากเพจ โดยลูกค้าต้องกดปุ่มเปิดรับข้อความก่อน เพจจึงจะสามารถบรอดแคสต์ไปหาลูกค้าได้ ) มี 3 วิธี สามารถทำได้ ดังนี้ 

3.1 ส่งข้อความผ่านลิงก์ให้ลูกค้ากดด้วยตัวเอง สามารถสร้างลิงก์ให้ลูกค้ากดเพื่อให้ระบบส่งปุ่มรับข้อความ Opt-in ได้ ดังนี้ 

          3.1.1 เข้ามาที่หน้า “ผู้ติดต่อใหม่” เลือกเมนู “บรอดแคสต์”

          3.1.2 กดปุ่ม “ส่งข้อความ Opt-in” เลือก “ลิงก์ให้ลูกค้ากดด้วยตัวเอง”

          3.1.3 ระบบจะสร้างลิงก์ขึ้นมาให้ สามารถ Copy ลิงก์และส่งให้ลูกค้าได้เลย

          3.1.4 เมื่อลูกค้ากดเข้ามาที่ลิงก์เรียบร้อยแล้วระบบจะส่งปุ่ม “รับข้อความทุก…” ให้ลูกค้า

3.2 ส่งข้อความ Opt-in ผ่าน QR CODE ให้ลูกค้าสแกนได้ สามารถกดสร้าง QR CODE ให้ลูกค้าสแกนเพื่อให้ระบบส่งปุ่มกดรับข้อความ Opt-in ได้ ดังนี้

          3.2.1 เข้ามาที่หน้า “ผู้ติดต่อใหม่” เลือกเมนู “บรอดแคสต์”

          3.2.2 กดปุ่ม “ส่งข้อความ Opt-in” เลือก “QR CODE ให้ลูกค้าสแกน” 

          3.2.3 ระบบจะสร้าง QR CODE ขึ้นมาให้ สามารถกด Download และส่งให้ลูกค้าสแกนได้เลย

          3.2.4 เมื่อลูกค้าสแกนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งปุ่ม “รับข้อความทุก…” ให้ลูกค้า

3.3 ส่งข้อความ Opt-in ผ่าน Inbox ให้ลูกค้าทีละคน สามารถทำได้ ดังนี้

          3.3.1 เข้ามาที่หน้า “ผู้ติดต่อใหม่” เลือกเมนู “บรอดแคสต์”

          3.3.2 กดปุ่ม “ส่งข้อความ Opt-in” เลือก “ส่งเองผ่าน inbox” 

          3.3.3 จากนั้นเข้าไปที่แชทลูกค้าที่ต้องการส่งข้อความ Opt-in แล้วกดที่ไอคอน “บรอดแคสต์” 

          3.3.4 ในหน้านี้จะเป็นข้อความ Opt-in ที่เคยตั้งค่าไว้แล้ว สามารถกดปุ่ม “ส่งข้อความได้เลย” 

          3.3.5 กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อความ Opt-in ก่อนกดส่งข้อความ สามารถกดแก้ไขรูปภาพ ข้อความ และรอบการส่งข้อความได้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้กด “บันทึก” และกด “ส่งข้อความ”ได้เลย

          3.3.6 เมื่อส่งข้อความเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้ข้อความเชิญชวนดังรูปด้านล่าง ให้ลูกค้ากดปุ่ม “รับข้อความทุก…”

          3.3.7 เมื่อลูกค้ากดปุ่ม “รับข้อความทุก…” เรียบร้อยแล้วในหน้า Inbox จะขึ้นเป็นข้อความ “รับข้อความทุก…” และกรอบรูปโปรไฟล์ลูกค้าจะขึ้นเป็นกรอบสีฟ้าแสดงว่าเพจจะสามารถส่งข้อความบรอดแคสต์ไปหาลูกค้าคนนี้ได้ 
* กรณีที่ลูกค้าไม่ทักเพจมาก่อน หรือ ทักมาเกิน 24 ชั่วโมง จะไม่สามารถกดส่งข้อความ Opt-in ได้ เฉพาะส่งข้อความ Opt-in ผ่าน Inbox ให้ลูกค้าทีละคนต้องให้ลูกค้าทักแชทเพจเข้ามาก่อนที่จะกดส่งข้อความ Opt-in 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างบรอดแคสต์ สามารถทำได้ ดังนี้

4.1 เข้าไปที่หน้าผู้ติดต่อใหม่ แล้วเลือกเมนู “บรอดแคสต์

4.2 กดปุ่ม “สร้างบรอดแคสต์” 

4.3 ให้กรอกข้อมูลบรอดแคสต์ ดังนี้
– ชื่อบรอดแคสต์ 
– เพจ เลือกเพจที่ต้องการใช้ข้อความบรอดแคสต์นี้
– ข้อความ กรอกข้อความที่ต้องการให้ระบบส่งบรอดแคสต์ (ไม่ควรใส่เกิน 500 ตัวอักษร) 

4.4 กดปุ่ม “เพิ่ม Audience” ซึ่งจะเป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะให้ระบบส่งข้อความบรอดแคสต์ไปหา

โดยกลุ่มลูกค้าจะมีให้เลือกทั้งหมด 4 ประเภท คือ 
– “หมวดหมู่ลูกค้า” ซึ่งจะเป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าตามหมวดหมู่ลูกค้าที่ตั้งไว้ในระบบ
– “โค้ดส่วนลด” คือ การเลือกกลุ่มลูกค้าตามโค้ดส่วนลด ซึ่งระบบจะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่เคยใช้โค้ดส่วนลดรหัสนั้นๆ
– “สินค้า” คือ การกดเลือกกลุ่มลูกค้าจากคนที่เคยซื้อสินค้าตัวนั้นๆ 
– “Tag ลูกค้า” จะเป็นการเลือกกลุ่มลูกค้าจาก Tag ลูกค้าที่ร้านเคยสร้างไว้ 

เมื่อเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะให้ระบบส่งข้อความบรอดแคสต์แล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการตั้งเงื่อนไขในการส่งข้อความบรอดแคสต์ สามารถเลือกเงื่อนไขโดยกดปุ่ม Include หรือ Exclude ให้เป็นสีเทาได้เลย ซึ่งเงื่อนไขการส่งข้อความจะมีอยู่ 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
– Include คือ ต้องการให้ระบบส่งข้อความบรอดแคสต์ไปหากลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้
– Exclude คือ ไม่ต้องการให้ระบบส่งข้อความบรอดแคสต์ไปหากลุ่มลูกค้าที่เลือก

4.5 ใส่ “Filter” โดยสามารถใส่ “Filter” ได้ ตาม “Opt-in Period” และ “วันที่สั่งซื้อล่าสุดไม่เกิน” ได้ 
– Opt-in Period หรือ ช่วงวันที่ลูกค้ากดยอมรับข้อความบรอดแคสต์ จะเป็นการเลือกส่งข้อความบรอดแคสต์ตามการกดรับข้อความของลูกค้า เช่น เลือกเป็นช่วง 1-6 วัน ระบบก็จะส่งข้อความบรอดแคสต์ไปหาลูกค้าที่มีการกดปุ่มยอมรับข้อความในช่วง 1-6 วันนี้เท่านั้น ถ้าเกิน 6 วัน ระบบจะไม่ส่งข้อความบรอดแคสต์ไปให้ ( Opt-in Period จะนับจากการกดปุ่มรับข้อความครั้งแรกเท่านั้น)
– วันที่สั้งซื้อล่าสุดไม่เกิน เช่น ถ้าเลือกช่วง 1-6 วัน ระบบก็จะส่งข้อความบรอดแคสต์ให้ลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาภายใน 1-6 วันนี้เท่านั้น เป็นต้น

4.6 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 5 ส่งข้อความบรอดแคสต์สามารถทำได้ ดังนี้

5.1 กลับมาที่เมนู “บรอดแคสต์” 

5.2 หน้านี้จะแสดงรายการบรอดแคสต์ที่สร้างไว้แล้ว เลือกรายการบรอดแคสต์ที่ต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์แล้วกด “จัดการ” 

5.3 กดปุ่ม “ส่งข้อความ” 

5.4 กด “ยืนยัน” การส่งข้อความบรอดแคสต์ได้เลย 

5.5 เมื่อกด “ยืนยัน” เรียบร้อยระบบจะเริ่มส่งข้อความบรอดแคสต์ ดังภาพ

การเข้าถึง คือ จำนวนลูกค้าที่สามารถเข้าถึง หรือ ลูกค้าที่จะได้รับบรอดแคสต์นี้

ตัวอย่างเช่น มีลูกค้าที่สามารถเข้าถึงบรอดแคสต์นี้ได้ 10 คน
ก่อนส่งข้อความบรอดแคสต์ การเข้าถึงจะแสดงเป็น 10/10
– เมื่อส่งข้อความบรอดแคสต์แล้ว การเข้าถึงจะแสดงเป็น 0/10 แสดงว่ามีลูกค้าที่ได้รับข้อความบรอดแคสต์นี้แล้ว 10 คน 

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity