การ Filter ออเดอร์ตามช่องทางต่างๆ

1.ที่หน้าออเดอร์ให้คลิกที่ ปุ่ม “Filter” ด้านบน

2.สามารถเลือก Filter ออเดอร์ได้ตาม ช่องทางการขาย, ประเภทออเดอร์ หรือ ช่องทางการขนส่ง โดยจะเลือกเฉพาะ หรือ ยกเว้นก็ได้  

3. เมื่อคลิกตามช่องแล้วสามารถเลือกออเดอร์ตามช่องทางที่ต้องการได้เลย