ประวัติการรับเงินผ่านบัตรเครดิต

การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

    ระบบ Shipnity สามารถสร้างออเดอร์และให้ลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางการตัดบัตรเครดิตได้ โดยเงินที่ลูกค้าชำระมาทาง Shipnity จะทำการโอนคืนให้ร้านค้าเป็นรอบ ซึ่งจะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าทุก 15 วัน ดังนี้ 

    – ยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1-15 ของเดือน Shipnity จะสรุปยอดให้กับร้านค้าในวันที่ 20 ของเดือนและโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 25 ของเดือน โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 25 ของเดือนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป 
   – ยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16-30 หรือ 31 ของเดือน Shipnity จะสรุปยอดรายได้ให้กับร้านค้าในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปและโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป

* ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 0-25 บาท คิดตามอัตราจริงที่ทางธนาคารเรียกเก็บ

ทางร้านสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินคืนยอดบัตรเครดิตตามที่ลูกค้าชำระในแต่ละออเดอร์จากทาง Shipnity ได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าประวัติ

2. เลือกฟิลเตอร์เป็นหัวข้อ “การจ่ายบัตรเครดิต”

  • ในหน้านี้ จะแสดงจำนวนยอดออเดอร์ที่จะได้รับการโอนเงินคืน ยอดเงิน ค่าธรรมเนียมที่ทางร้านเสีย วันที่ชิปนิตี้ดำเนินการจ่ายเงินคืนให้
  • โดยปุ่ม “ลิงก์” ทางด้านขวา สามารถกดเข้าไปเพื่อดูออเดอร์ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และจะได้รับการโอนเงินคืนในรอบนั้นๆ ได้
  • จะแสดงรายการออเดอร์ที่ได้รับยอดโอนจากทางชิปนิตี้ในหน้านี้

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity