การสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ

      การสร้างออเดอร์แบบมัดจำ หรือฝากยอด สามารถใช้ในการสร้างออเดอร์ที่ต้องการขายสินค้าโดยให้ลูกค้าจ่ายเงินมาก่อน
ส่วนหนึ่ง และเ
มื่อสินค้ามาถึงแล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือได้

วิธีการสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ

1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. คลิก “+สร้างออเดอร์”

3. ใส่ข้อมูลลูกค้า ดังนี้ได้เลย
   – ชื่อลูกค้า 
   – ที่อยู่ลูกค้า 
   – เบอร์โทรศัพท์
   – อีเมล
   – ช่องทางจำหน่าย
   – หมวดหมู่ลูกค้า
   – Tags
   – จำหน่ายโดย (กรณีเปิดออเดอร์ให้ตัวแทน ร้านค้าสามารถเลือกรายชื่อตัวแทนที่ต้องการเปิดออเดอร์ได้เลย)
โดยระบบจะบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้
**ถ้ามีประวัติการซื้อของลูกค้าคนนั้นแล้วจะสามารถเลือกข้อมูลลูกค้าที่เคยบันทึกไว้ได้เลย

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

4. หากต้องการออกใบกำกับภาษีสามารถติ๊กที่ปุ่ม “ออกใบกำกับภาษี” ได้เลย 

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

กรณีชื่อ และที่อยู่ ที่ใช้สำหรับออกใบกำกับภาษีข้อมูลไม่เหมือนกับชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่งสามารถกรอกข้อมูลด้านล่างได้เลย
   – ชื่อ-นามสกุล / บริษัทผู้เสียภาษี
   – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   – ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
   – เบอร์โทรศัพท์

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

5. จากนั้นเพิ่มสินค้าลงในออเดอร์ โดยสามารถเลือกคลังสินค้าที่ “สินค้า” จากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

      – สามารถเลือก “ราคาสินค้า” ได้ โดยเลือกได้ 3 แบบ คือ ราคาปลีก, ราคาส่ง, และสินค้าเซ็ต

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

      – คลิกเลือกรายการสินค้า เมื่อเลือกเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

6. สามารถใส่ส่วนลดสินค้า ได้ 2 แบบ ได้แก่ บาท และ % แล้วใส่ส่วนลดที่ต้องการในช่อง “ส่วนลด” ได้เลย 

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

7. เลือกขนส่งที่ต้องการ
โดยคลิกเลือก “ช่องทางการจัดส่ง” และเลือก “วิธีการจัดส่ง” ซึ่งมีวิธีการจัดส่ง 2 แบบ คือ
      – จัดส่งเอง
      – จัดส่งผ่านระบบ

8. หากต้องการใส่ส่วนลดท้ายบิล สามารถใส่ในช่อง “ส่วนลดเพิ่มเติม” โดยเลือกได้ประเภทส่วนลดเป็น “บาท” หรือ “%” ได้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

9. สามารถเลือกใช้โค้ดส่วนลดให้ลูกค้าได้ โดยคลิก “เลือกโค้ดส่วนลด”

10. เลือกโค้ดส่วนลดที่ต้องการใช้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

11. เมื่อใส่ข้อมูลออเดอร์ครบแล้ว ให้คลิก “สร้างออเดอร์”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

12. เมื่อลูกค้าโอนเงินมา ให้แจ้งโอนเงินโดยคลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่มจัดการออเดอร์

13. เลือก
      – ธนาคารที่แจ้งโอนเงิน
      – วัน เวลาที่ลูกค้าแจ้งโอนเงิน
      – ระบุยอดที่แจ้งโอน
*เช่น ออเดอร์นี้มียอดขาย 267.50 บาท ลูกค้าจ่ายมัดจำมาก่อน 100 บาท     
      – แนบสลิป จากนั้น “บันทึก”

14. สามารถกด “ยืนยัน” หรือ “ปฏิเสธ” หลักฐานการแจ้งโอนเงินได้เลย

15. กดยืนยันการชำระเงินอีกครั้งที่ปุ่ม “ยืนยัน” หรือ ยกเลิกการชำระเงินโดยกดปุ่ม “ยกเลิก” ได้เลย 

16.  เมื่อลูกค้าจ่ายเงินมาอีกครั้ง ให้ทำการแจ้งโอนเงินอีกครั้ง โดยคลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่มจัดการออเดอร์

17.  คลิก “เพิ่มยอดชำระ” เพื่อแจ้งโอนเงินอีกครั้ง

18. เลือก
      – ธนาคารที่แจ้งโอนเงิน
      – วัน เวลาที่ลูกค้าแจ้งโอนเงิน
      – ระบุยอดที่แจ้งโอน
*เช่น ออเดอร์นี้เหลือยอดค้างชำระ 167.5 บาท
      – แนบสลิป จากนั้น “บันทึก”

19. กด “ยืนยัน” หรือ “ปฏิเสธ” หลักฐานการแจ้งโอนเงินได้เลย โดยเมื่อแจ้งโอนครบยอดแล้ว ระบบจะไม่แสดงยอดค้างชำระอีก

20. กดยืนยันการชำระเงินอีกครั้งที่ปุ่ม “ยืนยัน” หรือ ยกเลิกการชำระเงินโดยกดปุ่ม “ยกเลิก” ได้เลย 

21. เมื่อชำระครบแล้วสามารถเลือกพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ได้ 
      – ที่อยู่ (A4/A5)
      – ที่อยู่ (8 CM)
      – ที่อยู่ (8 CM แบบสั้น)
      – ที่อยู่ + รายการสินค้า
      – ที่อยู่ + ใบเสร็จรับเงิน (A4/A5)
      – ใบเสร็จรับเงิน (A4/A5)
      – ใบเสร็จ (8 CM)

22. เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม “พิมพ์” ได้เลย

23. เมื่อทำการพิมพ์ใบปะหน้า หรือใบเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม “เปลี่ยนเป็นพิมพ์แล้ว”
**เพื่อป้องกันการพิมพ์ที่อยู่ลูกค้าออกซ้ำ

– กรณีเปิดฟังก์ชันแพ็กของไว้สามารถกกดปุ่ม “เช็ครายการสินค้า” แล้วสแกนบาร์โค้ดสินค้าในออเดอร์ได้เลย

24. เมื่อส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทำการปิดรายการโดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขพัสดุ, ค่าใช้จ่าย หรือวัน/เวลา ที่ส่งของ และเลือกแจ้งลูกค้าหลังปิดรายการทาง Facebook Inbox, SMS หรือ Email  จากนั้นปิดรายการ โดยคลิปุ่ม “ปิดรายการ” ได้เลย

25. เมื่อปิดรายการเรียบร้อย จะแสดงสถานะเป็น “ส่งของแล้ว” ดังภาพ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity