การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

โดยปกติ การเรียงเลขที่ออเดอร์ในระบบ Shipnity จะเป็น 1-99 และจะเริ่มที่ A1-A99 ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆ 

*ในกรณีที่ทางร้านต้องการแก้ Prefix ตัวอักษรหน้าเลขออเดอร์ให้เป็นเฉพาะของทางร้านเอง สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองได้ (แยกตัวอักษรตามคลังสินค้าได้) เช่น MS1-MS99 ตามต้องการของทางร้าน

วิธีตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

1. ไปที่ “ตั้งค่า”

2. คลิกที่เมนู “คลังสินค้า”

3. เลือกที่คลังสินค้าที่ต้องการแก้ไข Prefix และกดที่ “แว่นขยาย”

4. กดที่ปุ่ม “แก้ไข”

5. สามารถพิมพ์ Prefix ที่ต้องการได้ที่ช่อง “Prefix ของเลขที่ออเดอร์” ตามต้องการได้เลย

  • ตัวอย่างเช่นเป็น SP

6. จะทำให้เมื่อสร้างออเดอร์ เลขที่ออเดอร์จะเปลี่ยนไปตามที่เราพิมพ์ Prefix เลย

** หมายเหตุ: สามารถตั้งค่า Prefix ตามคลังได้เลย ในกรณีที่ต้องการแยก โดยเลขออเดอร์จะเรียงไปเรื่อยๆ 

  • เช่น คลังที่ 1 ตั้งเป็น SP คลังที่ 2 ตั้งเป็น MS เมื่อมีออเดอร์เข้ามาจะเรียงเป็น SP1, MS2 ไปเรื่อยๆ