วิธีการตั้งค่าราคาต่อจำนวน

1. สร้างสินค้าใหม่ : วิธีการสร้างสินค้าใหม่
     เมื่อสร้างสินค้าแล้ว กดคลิก “แว่นขยาย” เพื่อดูข้อมูลสินค้า และเลือก “แก้ไข” 

2. คลิกที่ “ราคาต่อจำนวน”

3. คลิก “+ราคา” แล้วทำการตั้งราคา
     โดยราคาต่อจำนวน จะเป็นการตั้งราคาแบบ “ลดราคา” สินค้าต่อ 1 ชิ้น
      หมายความว่า หากซื้อจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น ราคาจะถูกกว่า

     เช่น เสื้อราคาตัวละ 150 บาท เมื่อสั่ง 3 ตัวขึ้นไป “จะเหลือราคาตัวละ 100 บาท” สามารถตั้งราคาได้ตามภาพ จากนั้นคลิก “บันทึก”

วิธีการนับจำนวนสินค้า
     เมื่อตั้งค่าราคาต่อจำนวนแล้ว จะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการนับจำนวนสินค้าแบบไหน สามารถทำได้โดย

1. เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “การสร้างรายการ”

3. ไปที่หัวข้อ “การนับจำนวนชิ้น ของราคาต่อจำนวน” จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้นับจำนวนสินค้าแบบใด แล้วกด “บันทึก”

     จากสินค้าเดียวกัน หมายถึง ระบบจะนับจำนวนสินค้า จากสินค้าย่อยที่เลือกเป็น 1 รายการเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับสินค้าย่อยรายการอื่นได้ เช่น

         – สินค้าหลัก เสื้อเชิ้ต ราคา 170 บาท สั่งซื้อ 3 ตัว เหลือราคาตัวละ 150 บาท
         – สินค้าย่อยคือ สีแดง, สีดำ, สีขาว

     หากต้องการซื้อเสื้อเชิ้ต 3 ตัว เมื่อเปิดออเดอร์ จะต้องเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวทั้งหมด 3 ตัว ไม่สามารถคละสีได้ จึงจะเหลือราคาตัวละ 150 บาท

     จากสินค้าหลักเดียวกัน หมายถึง ระบบจะนับจำนวนจากสินค้าหลักที่ตั้งราคาต่อจำนวนไว้ สินค้าย่อยที่อยู่ในรายการหลักนั้น จะสามารถคละกันได้ เช่น

         – สินค้าหลัก เสื้อเชิ้ต ราคา 170 บาท สั่งซื้อ 5 ตัว เหลือราคาตัวละ 150 บาท    
         – สินค้าย่อยคือ สีแดง, สีดำ, สีขาว

     เมื่อเปิดออเดอร์ หากต้องการซื้อเสื้อเชิ้ต 5 ตัว เมื่อเปิดออเดอร์ จะสามารถเลือกซื้อ เสื้อสีแดง, สีดำ และสีขาวคละกันได้
     เมื่อเพิ่มสินค้าครบ 5 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 150 บาทตามที่ตั้งไว้

     จากทั้งออเดอร์ หมายถึง สินค้าทุกชิ้นที่ตั้งราคาต่อจำนวนแล้ว เปิดออเดอร์ จะสามารถคละสินค้าทุกรายการได้ เช่น

         – เสื้อ 1 ตัว 170 บาท สั่งซื้อ 5 ตัว เหลือราคาตัวละ 150 บาท 
         – กระเป๋า 1 ใบ 190 บาท สั่งซื้อ 5 ใบ เหลือราคาใบละ 150 บาท
         – กางเกง 1 ตัว 180 บาท สั่งซื้อ 5 ตัว เหลือราคาตัวละ 150 บาท

     เมื่อสร้างออเดอร์ เลือกซื้อ เสื้อ 1 ตัว, กระเป๋า 2 ใบ และ กางเกง 2 ตัว จะเหลือราคาชิ้นละ 150 บาทตามที่ตั้งไว้

  •