ใบสรุปรายการส่งสินค้า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

     ใบสรุปรายการส่งสินค้าในแต่ละวันเพื่อสรุปรายการแล้วส่งต่อให้พนักงานจัดสินค้า โดยสามารถดูที่ตั้งของสินค้าได้ เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบสินค้า สามารถพิมพ์ใบสรุปรายการส่งสินค้า ได้ 2 วิธี คือ
     วิธีที่ 1 เลือก “2 พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า”
          – เลือกพิมพ์ “ที่อยู่ + ใบเสร็จ”

          – เลือกพิมพ์ “ที่อยู่ + รายการสินค้า”     
     วิธีที่ 2
เลือก “3 รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)”

วิธีที่ 1 เลือก “2 พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า” (กรณียังไม่พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ)

1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “2 พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. จากนั้นเลือก “พิมพ์ทุกรายการ”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. ทางร้านสามารถเลือกพิมพ์ใบปะหน้าได้ตามต้องการ โดยหากต้องการพิมพ์ใบสรุปรายการสินค้า จะเลือกพิมพ์เป็น
     3.1 “ที่อยู่ + ใบเสร็จ”

          3.1.1 จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบเตรียมสินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

          3.1.2 ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางร้านสามารถพิมพ์เพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป โดยท้ายใบสรุปรายการสินค้าจะมีจำนวนออเดอร์รวมอยู่ด้วย

     3.2 “ที่อยู่ + รายการสินค้า”    

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

          3.2.1 จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบเตรียมสินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

          3.2.2 ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางร้านสามารถพิมพ์เพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป โดยท้ายใบสรุปรายการสินค้าจะมีจำนวนออเดอร์รวมอยู่ด้วย

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

วิธีที่ 2 เลือก “3 รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)” (กรณีที่พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว)

1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “3 รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)”

2. จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบเตรียมสินค้า”

3. ระบบจะสรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางร้านสามารถพิมพ์เพื่อจัดเตรียมส่งสินค้าต่อไป โดยท้ายใบสรุปรายการสินค้าจะมีจำนวนออเดอร์รวมอยู่ด้วย

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity