การสร้างหน่วยสินค้า

การสร้างหน่วยสินค้า 
     หน่วยสินค้า จะใช้ในกรณีที่มีการขายเป็นต่อหน่วย เช่น ปกติเราขายน้ำ 1 ขวด ที่ราคาขวดละ 30 บาท แต่ต้องการขายที่ โหลละ 360 บาท เราสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

วิธีการสร้างหน่วย

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2.  เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” จากนั้นให้เลือก “สินค้า”

3. กดที่แถบคำสั่ง “หน่วยสินค้า”

4. เพิ่มหน่วยสินค้าได้ โดยกดที่ “+เพิ่มหน่วย”

5. ตั้งชื่อหน่วยที่ต้องการ จำนวนหน่วยตั้งต้น และหน่วยตั้งต้น  เช่น ถ้าต้องการขายสินค้าเป็นโหล
– ชื่อหน่วย คือ โหล
– จำนวนตั้งต้น คือ 12 (จำนวนสินค้าในหน่วย)
– หน่วยตั้งต้น คือ ชิ้น ดังภาพ
เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว กด “ยืนยัน” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้

วิธีการสร้างสินค้าให้มีราคาต่อหน่วย

1. ไปที่หน้าสินค้า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. กดที่ “+เพิ่มสินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. ใส่รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และราคา แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างกด “รายละเอียดเพิ่มเติม” ตรงคำว่า “ราคาต่อหน่วย” ให้ใส่ราคาที่เราต้องการขายต่อโหลได้เลย จากนั้นกด “บันทึก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

การสร้างออเดอร์แบบขายเป็นราคาต่อหน่วย

1. ไปที่หน้าออเดอร์ กดที่ “+สร้างออเดอร์”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. ใส่ข้อมูลลูกค้า และเลือกสินค้าที่ต้องการขาย โดยจะสามารถเลือกหน่วยของสินค้าตามที่เราสร้างไว้ได้ และระบบจะใส่ราคาต่อหน่วยให้อัตโนมัติ ดังภาพ

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity