ตั้งค่าส่ง SMS / E-mail

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. เลือกเมนู  การส่ง SMS / E-mail

3. ไปที่ ตั้งค่าการส่งข้อความ เลือกส่ง SMS และ E-mail ในระบบ

  สามารถเติมเครดิต ได้ที่ เติมเงิน Credit

 *** ส่ง SMS ครั้งละ 1.5 บาท จะต้องเติมเครดิต SMS ก่อน ไม่ต้องเลือก
หากไม่ต้องการส่ง
SMS และ E-mail

 

ข้อความ SMS เมื่อแจ้งโอนเงิน ส่ง SMS อัตโนมัติ เมื่อแจ้งโอนรายการที่มีโทรศัพท์ (ถ้าใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้)

  **ข้อความสีเหลืองใน Tag คือ ข้อมูลที่มาจากแต่ละออเดอร์

ข้อความ SMS เมื่อปิดรายการ ส่ง SMS อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการ (ถ้าใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้)

Pre-oder เลือกส่ง SMS เตือนลูกค้า
preorder เมื่อมีสต็อคเข้ามา

 

 

ข้อความความแจ้งสินค้าเข้า

 

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คลิก  บันทึก