การตั้งค่าการขนส่งผ่านระบบเป็นค่าเริ่มต้น

1. ไปที่หน้าเมนู “ตั้งค่า” 

2. คลิกที่ปุ่ม “การสร้างรายการ”

3. กดเลือก ” ใช้การส่งของผ่านระบบเป็นค่าเริ่มต้น”

4. เมื่อเราทำการสร้างออเดอร์ตามปกติ ปุ่ม “วิธีการจัดส่งจะหายไป”

 

วิธีการพิมพ์ใบส่งผ่านระบบ (Dropoff) : คลิก