การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นการแยกสินค้าแต่ละชิ้น แต่ละแบรนด์ สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าสินค้า

2. กดปุ่ม “จัดการแบรนด์”

3. กดที่ “+เพิ่มแบรนด์” 

4. ให้เพิ่มแบรนด์สินค้าลงในช่องชื่อแบรนด์ เมื่อเพิ่มเสร็จแล้ว กด “บันทึก” ได้เลย

5. เมื่อบันทึกเรียบร้อย แบรนด์ที่สร้างไว้จะแสดงดังภาพ สามารถเลือกเพิ่มสินค้าลงในแบรนด์ได้ว่าต้องการให้สินค้าแต่ละตัวอยู่ในแบรนด์ใด และจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในแบรนด์จะแสดงอยู่ในช่อง “จำนวนสินค้า”

การเพิ่มสินค้าลงในแบรนด์ มี 3 กรณี คือ
1. กรณียังไม่เคยสร้างสินค้า ให้ทำการสร้างสินค้าก่อน
2. กรณีที่เคยสร้างสินค้าแล้ว สามารถเพิ่มลงในแบรนด์ได้
3. กรณีที่เคยสร้างสินค้าแล้ว และต้องการเพิ่มสินค้าเข้าไปในแบรนด์ที่สร้างใหม่ครั้งละหลายๆรายการ

กรณียังไม่เคยสร้างสินค้า ให้ทำการสร้างสินค้าก่อน สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่หน้าสินค้า

2.  กดปุ่ม “+เพิ่มสินค้า”

3. ใส่ข้อมูลรหัสสินค้า ชื่อสินค้า และราคา ในช่อง “Brand” สามารถเลือกแบรนด์ที่ต้องการให้สินค้านี้ไปอยู่ในแบรนด์นั้นๆได้เลย เสร็จแล้วกด “บันทึก”

กรณีที่เคยสร้างสินค้าแล้ว สามารถเพิ่มลงในแบรนด์ได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าสินค้า

2. กดที่ “แว่นขยาย” ในสินค้าที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในแบรนด์ที่สร้างไว้

3. กดที่ “แก้ไข” 

4. เลือก “Brand” ที่ต้องการให้สินค้านั้นเข้าไปอยู่ เสร็จแล้วกด “บันทึก” ได้เลย

กรณีที่เคยสร้างสินค้าแล้ว และต้องการเพิ่มสินค้าเข้าไปในแบรนด์ที่สร้างใหม่ครั้งละหลายๆรายการ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าสินค้า 

2. กดที่ “Import/Export สินค้า”

3. เลื่อนลงไปที่แก้ไขสินค้า เลือกหัวข้อ “รายละเอียดสินค้า”แล้วเลือก “Export to Excel”

4. แก้ไขข้อมูลสินค้าในไฟล์ ช่อง “brand” คอลัมน์ F โดยใส่เป็นชื่อแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มสินค้านั้นเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วบันทึกไฟล์ (ห้ามแก้ไขข้อมูล คอลัมน์ A เด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขจะทำให้การ Import ข้อมูลกลับเข้าไปในระบบ Error ได้)

5. กลับมาที่หน้าชิปนิตี้ และกดที่ “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์เข้ามาในระบบ เสร็จแล้วกด “Import” เพื่อเป็นการใส่ข้อมูลสินค้าเหล่านั้นลงในแบรนด์ตามที่ได้แก้ไขไฟล์ไว้

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity