วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Custom Audience บน Shipnity

Custom Audience คืออะไร?
     ฟังก์ชันที่จะใช้ข้อมูลลูกค้าจากในระบบ Shipnity นำไปสร้างเป็น “กลุ่มเป้าหมาย (Custom Audience)” บน Ads Manager เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (Custom Audience) นี้ ไปโปรโมทโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และจะช่วยให้โฆษณาของร้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีเปิดใช้งานฟังก์ชัน Custom Audience สามารถทำได้ ดังนี้

1. ทางร้านค้าจะต้องคลิก “ยอมรับ” ข้อกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจากรายชื่อลูกค้าก่อน
โดยทางร้านสามารถติดต่อขอลิงก์ได้ที่ Line OA : @shipnity

เมื่อคลิกยอมรับข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ร้านค้า Log out Facebook แล้ว Log in Facebook ใหม่อีกครั้ง 

2. ไปที่หน้าผู้ติดต่อ

3. เลือกแถบ “Custom Audience”

4. คลิก “เพิ่ม Custom Audience”

5. เลือกบัญชีโฆษณาที่ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมาย

6. ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมาย

7. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ 2 วิธี คือ
     1. กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
     2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอง

     วิธีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ระบบจะใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในระบบ Shipnity ที่เคยมีการสั่งซื้อหรือสร้างออเดอร์ในระบบ Shipnity ไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมาย

     วิธีที่ 2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอง ทางร้านสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ต้องการด้วยตัวเองได้ ทำได้ดังนี้

     1. ปิด “กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด” จากนั้น คลิกปุ่ม “เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย”

     2. เลือกประเภทข้อมูล โดยกลุ่มลูกค้าจะมีให้เลือกทั้งหมด 4 ประเภท คือ
         หมวดหมู่ลูกค้า คือ การเลือกกลุ่มลูกค้าตามหมวดหมู่ลูกค้าที่ตั้งไว้ในระบบ
         
โค้ดส่วนลด คือ การเลือกกลุ่มลูกค้าตามโค้ดส่วนลดที่มีการใช้งาน
         
สินค้า คือ การกดเลือกกลุ่มลูกค้าจากคนที่เคยซื้อสินค้าตัวนั้นๆ 
         
Tag ลูกค้า คือ การเลือกกลุ่มลูกค้าจาก Tag ที่ร้านเคยติดให้ลูกค้าแต่ละคนในระบบ Shipnity

     3. เมื่อเลือกกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการตั้งเงื่อนไขในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกเงื่อนไขโดยกดปุ่ม Include หรือ Exclude ให้เป็นสีเทาได้เลย ซึ่งเงื่อนไขจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
          – Include คือ ต้องการให้ระบบสร้างกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้
          – Exclude คือ ไม่ต้องการให้ระบบสร้างกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้
จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

 

8. เลือกตัวกรอง โดยจะเป็นการกรองจาก “วันที่สั่งซื้อล่าสุดไม่เกิน” เช่น ถ้าเลือกช่วง 1 – 6 วัน ระบบก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาภายใน 1-6  วันนี้เท่านั้น เป็นต้น

9. เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก”

10. ระบบจะสร้างกลุ่มเป้าหมายให้ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “อัพเดทข้อมูล” เพื่ออัพเดทข้อมูลไปยัง Ads Manager

11. จะสามารถดูกลุ่มเป้าหมายที่สร้างจาก Shipnity ในบัญชีโฆษณาได้ที่ เมนู “กลุ่มเป้าหมาย” หลังจากนั้นร้านค้าสามารถนำกลุ่มเป้าหมายนี้ไปใช้งานในการสร้างโฆษณาได้เลย

หากบัญชีโฆษณานั้นยังไม่ได้มีการโปรโมทโฆษณาผ่าน Facebook มาก่อน
จะใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลไปยัง Facebook ไม่เกิน 7 วัน

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity