การตั้งค่าค่าขนส่ง

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 

2. เลือกเมนู  การจัดส่ง / ค่าส่ง 

3. คลิก  +เพิ่มวิธีคิดค่าส่ง 

4. เลือกการจัดส่ง แล้วเลือกวิธีคิดค่าส่ง คือ
คิดตามราคา คิดตามจำนวนหรือคิดตามน้ำหนัก


5. จากนั้นคลิก  บันทึก 

 

6. สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดค่าจัดส่งได้ แล้วกด  บันทึก 


7. จากนั้นคลิกเลือก วิธีการจัดส่ง


** การคิดตามราคา มีขั้นตอนเหมือนกับการคิดตามน้ำหนัก
และการคิดตามจำนวน

 


8. ในหน้าคิดค่าส่ง ให้ตั้งค่าราคาค่าส่งของให้กับออเดอร์
เมื่อออเดอร์มูลค่าไม่เกิน โดยคลิก  
+ราคา 

9. สร้างระบบราคาของค่าส่งของ โดยใส่ราคาของมูลค่าออเดอร์ไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ แล้วคลิก  บันทึก 10. หากต้องการลบระดับของค่าส่งของ ให้คลิก เครื่องหมายตามรูป

Leave a Reply