การตั้งค่าค่าขนส่ง

1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า” 

2. กด “ขนส่ง” แล้วเลือกขนส่งที่ต้องการ 

3. จากนั้นคลิก  บันทึก 

4. เลือกเมนู  การจัดส่ง / ค่าส่ง 

5. คลิก  +เพิ่มวิธีคิดค่าส่ง 

6. เลือกการจัดส่ง แล้วเลือกวิธีคิดค่าส่ง คือ
     คิดตามราคา คือ การคิดค่าส่งตามมูลค่าสินค้าในออเดอร์ เช่น
          สินค้ามูลค่า 0 – 100 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท
          สินค้ามูลค่า 100 – 200 บาท คิดค่าส่ง 100 บาท

     คิดตามจำนวน คือ การคิดค่าส่งตามจำนวนสินค้าในออเดอร์ เช่น
          สินค้าจำนวน 1 ชิ้น คิดค่าส่ง 30 บาท
          สินค้าจำนวน 2 ชิ้น คิดค่าส่ง 40 บาท

     คิดตามน้ำหนัก คือ การคิดค่าส่งตามน้ำหนักสินค้ารวมในออเดอร์ เช่น
          สินค้าน้ำหนัก 0 – 1 (หน่วย) คิดค่าส่ง 50 บาท
          สินค้าน้ำหนัก 1 – 2 (หน่วย) คิดค่าส่ง 60 บาท
          ซึ่งจะตั้งค่าน้ำหนักของสินค้าได้ในตอนที่เราสร้างสินค้า โดยหน่วยในที่นี้ สามารถยึดตามหน่วยของทางร้านได้เลย เช่น ถ้าใช้หน่วยเป็น “กรัม” ก็ต้องใช้หน่วย “กรัม” ทั้งร้าน หรือกิโลกรัมก็ต้องเหมือนกันทั้งร้าน

7. จากนั้นคลิก  บันทึก 

8. สามารถตั้งราคาค่าส่งได้ที่  ตั้งค่า 

9. ในหน้าคิดค่าส่ง ให้ทำการตั้งค่าเรทราคาค่าส่ง โดยคลิกที่  + ราคา 

10. สร้างระบบราคาของค่าส่งของ
     คิดตามราคา โดยใส่ราคาของมูลค่าออเดอร์ไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ แล้วคลิก  บันทึก 

ตัวอย่าง
        – ราคาสินค้าไม่เกิน 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท
        – ราคาสินค้าไม่เกิน 1000 บาท ค่าส่ง 60 บาท
        – ราคาสินค้าไม่เกิน 1500 บาท ค่าส่ง 70 บาท
          และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 1500 บาทขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมาจ่าย ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้

เช่น ราคาสินค้าไม่เกิน 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า ราคาสินค้า 150 – 9999 บาท ค่าส่ง 80 บาท

     คิดตามจำนวน โดยใส่จำนวนสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ แล้วคลิก  บันทึก 

ตัวอย่าง
         – จำนวนสินค้าไม่เกิน 5 ตัว ค่าส่ง 50 บาท
         – จำนวนสินค้าไม่เกิน 15 ตัว ค่าส่ง 60 บาท
         – จำนวนสินค้าไม่เกิน 30 ตัว ค่าส่ง 70 บาท
         และถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ สั่งตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียว ให้พิมพ์ค่าส่งจำนวนมากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้

เช่น จำนวนสินค้าไม่เกิน 999 ตัว ค่าส่ง 80 บาท ระบบก็จะขึ้นว่าจำนวนสินค้า 30-999 บาท ค่าส่ง 80 บาท

     คิดตามน้ำหนัก โดยใส่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ แล้วคลิก  บันทึก 

ตัวอย่าง
         – น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 5 (กก.) ค่าส่ง 50 บาท
         – น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 15 (กก.) ค่าส่ง 60 บาท
         และถ้าต้องการตั้งค่าราคาค่าส่งสำหรับ สั่งสินค้าตั้งแต่ 15 (กก.) ขึ้นไป คิดราคาค่าส่งราคาเดียวแบบเหมา ให้ใส่น้ำหนักที่มากเกินจริงที่ลูกค้าจะสั่งได้

เช่น น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 999 (กก.) ค่าส่ง 70 บาท ระบบก็จะขึ้นว่า น้ำหนักสินค้า 15 – 999 (กก.) ค่าส่ง 70 บาท

11. สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดค่าจัดส่งได้ แล้วคลิก  บันทึก 

12. หากต้องการลบระดับของค่าส่งของ ให้คลิกเครื่องหมายตามรูป