รู้ไว้ก่อน จะได้ไม่ผิดกฎหมายฉบับคนขายของออนไลน์

"ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย อ่านง่าย" สโลแกนใหม่ที่ควรนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา เพราะมีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

Continue Readingรู้ไว้ก่อน จะได้ไม่ผิดกฎหมายฉบับคนขายของออนไลน์