วิธีการสร้างเอกสารบนระบบ PEAK ผ่าน Shipnity

    การสร้างเอกสารบนระบบ PEAK ผ่านระบบ Shipnity จะเป็นการสร้างเอกสารผ่านการสร้างออเดอร์ เมื่อมีการสร้างออเดอร์บนระบบ Shipnity ระบบจะทำการสร้างออเดอร์บนระบบ Peak ให้ตามเงื่อนไข ดังนี้     - ใบกำกับภาษี จะมีการสร้างในระบบ PEAK ให้อัตโนมัติเมื่อมีการสร้างออเดอร์ในระบบ Shipnity หากออเดอร์นั้นมีการออกใบกำกับภาษี และเมื่อแจ้งโอนเงินในระบบ Shipnity เรียบร้อยแล้ว ใบกำกับภาษีในระบบ PEAK จะอัปเดตสถานะเป็นรับชำระเงินแล้ว     - ใบเสร็จรับเงิน…

Continue Readingวิธีการสร้างเอกสารบนระบบ PEAK ผ่าน Shipnity

วิธีการเชื่อมต่อ Shipnity กับ PEAK

   ระบบ PEAK เป็นระบบบัญชีที่สามารถออกเอกสารทางธุรกิจได้ ซึ่งตอนนี้ระบบ Shipnity สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PEAK เพื่อสร้างออเดอร์พร้อมกับสร้างเอกสารบนระบบบัญชีให้อัตโนมัติ   โดยเอกสารที่ระบบ Shipnity จะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ PEAK มีดังนี้    - เอกสารใบแจ้งหนี้   - เอกสารใบกำกับภาษี   - เอกสารใบเสร็จรับเงิน    หากร้านค้าต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบบัญชี PEAK เข้ากับ Shipnity จะต้องมีบัญชีของระบบ PEAK ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity…

Continue Readingวิธีการเชื่อมต่อ Shipnity กับ PEAK