เมื่ออยากโปรโมทแบรนด์ด้วย Influencer มีวิธีเลือกอย่างไรนะ??

ยุคนี้!! การโปรโมทสินค้าบนสื่อออนไลน์มีหลากหลายวิธี หลายรูปแบบ และการเลือกใช้ Influencer ก็อยู่ในหนึ่งวิธีที่ร้านค้าออนไลน์เลือกใช้กันมาก เนื่องจาก Influencer ถือเป็นผู้มีอิทธิพลบนสื่อออนไลน์และสามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายอยากซื้อสินค้าตาม และน้องชิปไปดูวิธีการเลือกใช้ Influencer กันเลย 1.ศึกษากลุ่มผู้ติดตามของ Influencer ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่วางไว้หรือไม่  การดูยอดผู้ติดตามของ Influencer ก่อน ทำให้เรารู้ว่าควรสื่อสารอย่างไรถึงจะโดนใจกลุ่มเป้ามหายหากเราเลือก Influencer โดยดูแค่ยอดติดตาม แต่ไม่ดูพฤติกรรมผู้ติดตามของเขา ทางแบรนด์อาจสื่อสารไปหากลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าและอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า  Trick ก่อนเลือก Influencer ควรตั้งวัตถุประสงค์ (Objective) และลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยตั้งวัตถุประสงค์…

Continue Readingเมื่ออยากโปรโมทแบรนด์ด้วย Influencer มีวิธีเลือกอย่างไรนะ??