คืนสินค้า


1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย 
2. เลือก คืนสินค้า3. จากนั้นค้นหาออเดอร์ที่ต้องการคืนของ โดยคลิก  ค้นหา 4. ใส่เลขออเดอร์หรือข้อมูลลูกค้า แล้วกด  ค้นหา 5. จากนั้นจะมีออเดอร์ให้เลือก คลิกที่ออเดอร์นั้น แล้วเลือกจำนวนที่คืน และสินค้าเสียหาย 

   แล้วคลิก บันทึก 5. ใส่วันที่ทำการคืนสินค้า
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ใส่ในช่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(บาท) และหมายเหตุ 

   แล้วกด  บันทึก 
6. สามารถดูการคืนของได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู
คืนของ
 

   ** ไม่สามารถแก้ไขหรือลบออเดอร์ที่คืนของไปแล้ว