ตั้งค่าใบเสร็จ / ใบแปะกล่องส่งของ

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก ตั้งค่าใบเสร็จ
3. เลือกขนาดใบแปะกล่อง Dropoff มี 2 แบบ คือ Letter
และ
A5

4. ตั้งค่า ดังนี้

   – เปลี่ยนสถานะรายการจากพิมพ์แล้ว เป็น
พิมพ์ เมื่อแก้ไข ในขั้นตอนการจัดการออเดอร์
   – แสดง Tag ลูกค้าในใบเสร็จ
   – แสดง หมายเหตุ ในใบเสร็จ
   – แสดง หมายเหตุ ในใบเสร็จ
   – แสดงบาร์โคดของ Order (สำหรับสแกนเพื่อค้นหา
Order ในระบบ)
5. ตั้งค่าขนาดฟ้อนท์ของที่อยู่ในใบแปะกล่อง และ
ขนาดรูปภาพสินค้าในใบเสร็จ 

   มี 2 ขนาด คือ ใหญ่ และ เล็ก6. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้วคลิก  บันทึก