รายงานทั่วไป

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. เลือกดูรายงานแบบรายปีและรายเดือนได้ โดยคลิกที่ ปี หรือ เดือน

**ยอดขายรวม คือ ยอดขายที่ลูกค้าจ่ายให้กับร้านค้า ที่หักส่วนลดและรวมค่าส่งทั้งหมดแล้ว

3. เลือกรายงานแต่ละวันได้ โดยคลิกที่ชื่อเดือนนั้นๆ