ตั้งค่าส่งข้อความอัตโนมัติ

ข้อความอัตโนมัติคืออะไร?

    ข้อความอัตโนมมัติ คือ ข้อความที่ระบบ shipnity จะไปปแจ้งอัพเดตการทำรายนการของออเดอร์ทางแชทสสำหรับออเดอร์ที่เป็ดจากแชท Facebook และ Line OA 

ระบบ Shipnity สามารถส่งข้อความอัตโนมัติในกรณีใดได้บ้าง?

    การส่งข้อความอัตโนมัติ สำหรับออเดอร์ที่มีการเปิดผ่านทาง Inbox Facebook Page / Line OA ที่เชื่อมกับทางระบบ สามารถส่งข้อความอัตโนมัติไปหาลูกค้าได้ ดังนี้

  • ส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินผ่านลิงก์
  • ส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน เมื่อร้านค้าแจ้งชำระเงิน
  • ส่งข้อความยืนยันข้อมูล เมื่อร้านค้า Accept การโอนเงิน
  • ส่งข้อความยืนยันข้อมูล เมื่ออัพเดตชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรของลูกค้า

วิธีการตั้งค่าส่งขข้อความอัตโนมัติ สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ” และ “การส่งข้อความ” สามารถกดเปิดใช้ฟังก์ชันได้ในหน้านี้

3. กรณีต้องการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติในส่วนของการแจ้งโอนเงิน สามารถใส่ข้อความที่ต้องการได้ในช่อง “ข้อความเมื่อแจ้งโอนเงิน”

4. ในส่วนของการส่งข้อความยืนยันข้อมูล เมื่ออัพเดต ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรของลูกค้า จะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้แต่จะมีการส่งข้อความตามการอัพเดตเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลในออเดอร์ ดังภาพ

    นอกจากนี้ ยังสามารถส่งข้อความเมื่อปิดรายการให้ลูกค้าที่เปิดออเดอร์จากทาง Inbox Facebook / Line OA ได้ด้วย โดยตั้งค่าได้ ดังนี้

  1. ไปที่หน้าตั้งค่า 

2. เลือก “ตั้งค่าการส่งข้อความคำสั่งซื้อ” กดเลือกหมวดหมู่ “ข้อความอัตโนมัติ”

3. ในช่อง “ข้อความเมื่อปิดรายการ” จะสามารถเปิดฟังก์ชัน “ส่งเลขพัสดุ เมื่อปิดรายการ” และใส่ข้อความในช่องนี้ได้ ข้อความจะถูกส่งไปเมื่อมีการปิดออเดอร์ในระบบ

4. สามารถเลือกเปิดฟังก์ชัน “ส่งเลขพัสดุ พร้อมกับลิงก์ของขนส่ง (ตามขนส่งที่เลือก)” ไปให้ลูกค้าได้ เสร็จแล้วกด “บันทึก”

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity