เพิ่มสินค้าย่อยด้วย Excel

เพิ่มสินค้าย่อยด้วย Excel

หากต้องการเพิ่มสินค้าย่อย ลงในสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้าสินค้า 

2. เลือก “Import/Export สินค้า”

3. เลือก Download Template เพื่อใช้ในการสร้างสินค้า

4. เพิ่มข้อมูลสินค้าในตาราง โดยส่วนสำคัญที่ต้องใส่ข้อมูลก่อนคือ ข้อมูลของสินค้าหลัก ดังนี้
– Product_code
– Product_name
– Price
และให้ใส่ข้อมูลสินค้าย่อยที่ต้องการเพิ่มในช่อง Subproduct_code และ Subproduct_name ได้เลย ดังภาพ เสร็จแล้วกดบันทึกไฟล์

5. กลับมาที่หน้าชิปนิตี้ กดที่ “เลือกไฟล์” เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้

6. กดที่ “Import” เพื่อเพิ่มข้อมูลสินค้าย่อยเข้ามาในระบบ

7. เมื่อ Import เสร็จแล้ว สินค้าย่อยที่เพิ่มจะเข้ามาอยู่ในหน้าสินค้า ดังภาพ 

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity