วิธีลงสินค้าชำรุด

     หากเกิดสินค้าเสียหาย จะสามารถลงข้อมูลเพื่อตัดสต็อกสินค้าได้เลย แม้จะยังไม่ขาย โดยสามารถลงประวัติสินค้าชำรุดได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “-ลงค่าใช้จ่าย” 2. เลือกหมวดหมู่ “สินค้าชำรุด” และกดที่ค้นหา 3. ใส่รหัสหรือชื่อสินค้าที่ชำรุดที่ต้องการลงข้อมูลสินค้าชำรุด 4. กดที่ “ - ” สีแดง เพื่อใส่ข้อมูลจำนวนสินค้าที่ต้องการลงบันทึกสินค้าเสียหาย 5. ใส่ “จำนวนที่ชำรุด” ที่ไม่เกิดสต็อกที่มีอยู่ และข้อมูลวันที่ รวมถึง…

Continue Readingวิธีลงสินค้าชำรุด

วิธีลงคืนสินค้า

     เมื่อได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า ในกรณีใดๆ เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “-ลงค่าใช้จ่าย” 2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า” 3. กดที่คำว่า “ค้นหา” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์หมายเหตุใด หรือเป็นลูกค้าคนใด *จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น 4. ค้นหาออเดอร์ ด้วยเลขออเดอร์ที่ปิดแล้ว หรือ ชื่อลูกค้าได้ แล้วคลิกที่ออเดอร์นั้น…

Continue Readingวิธีลงคืนสินค้า

วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าออเดอร์ แล้วกดเลือก “-ลงค่าใช้จ่าย”  2. เลือกหัวข้อเป็น "ทั่วไป"3. สามารถเลือกสาขาที่มีการลงค่าใช้จ่ายนี้ได้ว่าเป็นคลังใด และผู้ขายเป็นใคร รวมถึงลงข้อมูลหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย รหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่าย และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 4. สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารค่าใช้จ่าย ในช่อง…

Continue Readingวิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย