วิธีลงสินค้าชำรุด

   สินค้าชำรุด คือ สินค้าที่มีตำหนิและไม่สามารถนำมาขายได้ หากไม่สามารถนำกลับมาขายได้จำเป็นต้องนำสินค้าที่ชำรุดออกจาก สต็อกที่มีอยู่ เพื่อให้สต็อกในระบบเหลือเท่ากับจำนวนสต็อกจริง ๆ ที่ขายได้ วิธีการลงสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ 2. กดปุ่ม "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" 3. เลือก "ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" 4. แล้วเลือกแถบเมนู “สินค้าชำรุด” 5. กดปุ่ม "เลือกสินค้า" 6. แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการลงเป็นสินค้าชำรุด จากนั้นกด "ยืนยัน"…

Continue Readingวิธีลงสินค้าชำรุด

วิธีลงคืนสินค้า

    การคืนสินค้า คือ เป็นการลงข้อมูลของสินค้า เมื่อร้านได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า  เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ สำหรับสินค้าที่ได้มีการลงคืนไประบบจะทำการคืนเข้าสต๊อกสินค้า เเละสินค้านั้นยังคงสามารถนำไปขายต่อได้  วิธีลงคืนสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” 2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า” กดที่ปุ่ม “เลือกออเดอร์” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์ใดหรือเป็นลูกค้าคนใด *จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น…

Continue Readingวิธีลงคืนสินค้า

วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

การลงค่าใช้จ่ายคืออะไร?      การลงค่าใช้จ่าย คือ การลงข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เราลงข้อมูลไปจะถูกบันทึกเเละปรากฏอยู่ในหน้ารายงานบนระบบนั่นเอง วิธีการลงค่าใช้จ่ายทั่วไปสามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” 2. เลือกแถบเมนู "ค่าใช้จ่ายทั่วไป" แล้วกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้     -…

Continue Readingวิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย