ลบค่าใช้จ่าย

1. ไปที่หน้า ประวัติ 2. เลือก ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3. เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมาย  ลบ 

Continue Reading ลบค่าใช้จ่าย

สินค้าชำรุด

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือกเมนู สินค้าชำรุด 3. จากนั้นคลิก  ค้นหา  สินค้าที่ต้องการ 4. เลือกสินค้าชำรุดที่ต้องการ 5. คลิก  -  เลือกสินค้าที่ชำรุดตามรูป 6. จากนั้นใส่จำนวนสินค้าชำรุดไม่เกินจำนวนสต๊อกที่มีอยู่ ใส่วันที่หักบัญชี แล้วคลิก  บันทึก  7. สามารถดูรายการของเสียหรือสินค้าชำรุด ได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู ของเสีย  

Continue Reading สินค้าชำรุด

คืนสินค้า

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือก คืนสินค้า 3. จากนั้นค้นหาออเดอร์ที่ต้องการคืนของ โดยคลิก  ค้นหา  4. ใส่เลขออเดอร์หรือข้อมูลลูกค้า แล้วกด  ค้นหา  5. จากนั้นจะมีออเดอร์ให้เลือก คลิกที่ออเดอร์นั้น แล้วเลือกจำนวนที่คืน และสินค้าเสียหาย     แล้วคลิก บันทึก  5. ใส่วันที่ทำการคืนสินค้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ใส่ในช่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(บาท) และหมายเหตุ     แล้วกด  บันทึก  6. สามารถดูการคืนของได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู คืนของ …

Continue Reading คืนสินค้า

ค่าใช้จ่ายทั่วไป

1. คลิก Shipnity แล้วเลือก  +ค่าใช้จ่าย    หรือคลิก  –ลงค่าใช้จ่าย  ในหน้าแรก 2. ลงค่าใช้จ่ายต้องคลิก ทั่วไป แล้วเลือก Supplier หรือ ผู้ขาย     ดูวิธีสร้าง Supplier ได้ที่ สร้าง Supplier 3. จากนั้นเลือกหมวดหมู่ มีให้เลือก 3 หมวดหมู่ คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4. ใส่ข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย…

Continue Reading ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ลบค่าใช้จ่าย

1. ไปที่หน้า ประวัติ  2. คลิกเมนู  รายการค่าใช้จ่าย    3. เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมาย  ลบ 

Continue Reading ลบค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

1. คลิก  ค่าใช้จ่าย  2. เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย     - ค่าใช้จ่ายในการขาย    คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย เช่น ค่าโฆษณา      - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน                         …

Continue Reading ค่าใช้จ่าย