วิธีลงสินค้าชำรุด

     หากเกิดสินค้าเสียหาย จะสามารถลงข้อมูลเพื่อตัดสต็อกสินค้าได้เลย แม้จะยังไม่ขาย โดยสามารถลงประวัติสินค้าชำรุดได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “-ลงค่าใช้จ่าย” 2. เลือกหมวดหมู่ “สินค้าชำรุด” และกดที่ค้นหา 3. ใส่รหัสหรือชื่อสินค้าที่ชำรุดที่ต้องการลงข้อมูลสินค้าชำรุด 4. กดที่ “ - ” สีแดง เพื่อใส่ข้อมูลจำนวนสินค้าที่ต้องการลงบันทึกสินค้าเสียหาย 5. ใส่ “จำนวนที่ชำรุด” ที่ไม่เกิดสต็อกที่มีอยู่ และข้อมูลวันที่ รวมถึง หมายเหตุในหน้านี้…

Continue Reading วิธีลงสินค้าชำรุด

วิธีลงคืนสินค้า

     เมื่อได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า ในกรณีใดๆ เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “-ลงค่าใช้จ่าย” 2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า”3. กดที่คำว่า “ค้นหา” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์หมายเหตุใด หรือเป็นลูกค้าคนใด*จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น 4. ค้นหาออเดอร์ ด้วยเลขออเดอร์ที่ปิดแล้ว หรือ ชื่อลูกค้าได้ แล้วคลิกที่ออเดอร์นั้น 5. เลือกใส่ข้อมูลสินค้าที่ได้รับคืน และจำนวน…

Continue Reading วิธีลงคืนสินค้า

วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าออเดอร์ แล้วกดเลือก “-ลงค่าใช้จ่าย”  2. เลือกหัวข้อเป็น "ทั่วไป"3. สามารถเลือกสาขาที่มีการลงค่าใช้จ่ายนี้ได้ว่าเป็นคลังใด และผู้ขายเป็นใคร รวมถึงลงข้อมูลหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย รหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่าย และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ 4. สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารค่าใช้จ่าย ในช่อง…

Continue Reading วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

สินค้าชำรุด

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือกเมนู สินค้าชำรุด 3. จากนั้นคลิก  ค้นหา  สินค้าที่ต้องการ 4. เลือกสินค้าชำรุดที่ต้องการ 5. คลิก  -  เลือกสินค้าที่ชำรุดตามรูป 6. จากนั้นใส่จำนวนสินค้าชำรุดไม่เกินจำนวนสต๊อกที่มีอยู่ ใส่วันที่หักบัญชี แล้วคลิก  บันทึก  7. สามารถดูรายการของเสียหรือสินค้าชำรุด ได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู ของเสีย  

Continue Reading สินค้าชำรุด

คืนสินค้า

1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย  2. เลือก คืนสินค้า 3. จากนั้นค้นหาออเดอร์ที่ต้องการคืนของ โดยคลิก  ค้นหา  4. ใส่เลขออเดอร์หรือข้อมูลลูกค้า แล้วกด  ค้นหา  5. จากนั้นจะมีออเดอร์ให้เลือก คลิกที่ออเดอร์นั้น แล้วเลือกจำนวนที่คืน และสินค้าเสียหาย     แล้วคลิก บันทึก  5. ใส่วันที่ทำการคืนสินค้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ใส่ในช่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(บาท) และหมายเหตุ     แล้วกด  บันทึก  6. สามารถดูการคืนของได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู คืนของ …

Continue Reading คืนสินค้า