การสร้างบาร์โค้ดสินค้า

         บาร์โค้ดสินค้าในระบบชิปนิตี้จะใช้ในกรณีที่ สแกนบาร์โค้ดสินค้าสำหรับขายหน้าร้าน ขั้นตอนแพ็คสินค้า และค้นหาสินค้า โดยสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ 1. สร้างบาร์โค้ดสินค้าโดยระบบสร้างให้ 2. สร้างบาร์โค้ดจากรหัสบาร์โค้ดเดิมที่มีอยู่แล้ว สร้างบาร์โค้ดสินค้าโดยระบบสร้างให้ สามารถทำได้ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. กดปุ่ม “จัดการบาร์โค้ด” 3. เลือกประเภทของบาร์โค้ดที่ต้องการ โดยประเภทของบาร์โค้ดที่ใช้ได้ จะมี 3 ประเภท คือ -…

Continue Readingการสร้างบาร์โค้ดสินค้า

การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นการแยกสินค้าแต่ละชิ้น แต่ละแบรนด์ สามารถทำได้ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. กดปุ่ม “จัดการแบรนด์” 3. กดที่ “+เพิ่มแบรนด์”  4. ให้เพิ่มแบรนด์สินค้าลงในช่องชื่อแบรนด์ เมื่อเพิ่มเสร็จแล้ว กด "บันทึก" ได้เลย 5. เมื่อบันทึกเรียบร้อย แบรนด์ที่สร้างไว้จะแสดงดังภาพ สามารถเลือกเพิ่มสินค้าลงในแบรนด์ได้ว่าต้องการให้สินค้าแต่ละตัวอยู่ในแบรนด์ใด และจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในแบรนด์จะแสดงอยู่ในช่อง "จำนวนสินค้า" การเพิ่มสินค้าลงในแบรนด์ มี 3 กรณี คือ 1.…

Continue Readingการสร้างแบรนด์

จัดเซ็ตสินค้า

    การจัดเซ็ตสินค้า จะใช้ในกรณีที่ทางร้านมีสินค้าในระบบแล้ว และต้องการนำสินค้ามาจัดกลุ่มเป็นเซ็ตเพื่อขายในราคาพิเศษ หรือจัดโปรโมชั่น โดยสินค้าเซ็ตนี้จะเชื่อมกับการสร้างออเดอร์ในระบบการสร้างออเดอร์ใน Inbox Facebook Page ที่เชื่อมกับระบบชิปนิตี้ และการสร้างออเดอร์ใน Inbox Line OA ที่เชื่อมต่อกับชิปนิตี้เท่านั้น     หลักการของการจัดเซ็ตสินค้า คือการนำสินค้าที่มีอยู่มาประกอบกันเป็นเซ็ต โดยสต็อกของเซ็ตสินค้าที่แสดงระบบจะคำนวนให้จากสต็อกสินค้าของสินค้าประกอบในเซ็ตที่มีจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถนำมาขายเป็นแบบเซ็ตได้มาแสดง เช่น มีเสื้อ 3 ตัว และมีการเกง 2 ตัว นำมาจับคู่เป็น SET…

Continue Readingจัดเซ็ตสินค้า

การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

ก่อนที่จะทำการพิมพ์บาร์โค้ดต้องทำการสร้างบาร์โค้ดให้สินค้าก่อนในกรณีที่ทางร้านยังไม่มีบาร์โค้ดสินค้า คลิกที่นี่ วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า เฉพาะสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด โดยกดที่ “แว่นขยาย” ของรายการสินค้านั้น 3. กดที่ “พิมพ์บาร์โค้ด” 4. สามารถเลือกรูปแบบ Label ได้ 2 แบบ คือ  - A4 Label Sticker (ใช้ได้กับบาร์โค้ดสินค้าแบบ ean-13 เท่านั้น) -…

Continue Readingการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

ลบสินค้า

ลบสินค้า การลบสินค้าทางร้านสามารถลบได้ครั้งละ 1 รายการ โดยหากต้องการลบทุกรายการต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของชิปนิตี้ดำเนินการลบสินค้าให้ วิธีการลบสินค้าทีละรายการ สามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขสต็อก และกดที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปในหน้าสินค้า 3. ด้านบนขวามือจะมีปุ่ม “ลบสินค้า” สามารถกดลบได้เลย 4. เมื่อกดปุ่ม "ลบสินค้า" จะมีการแจ้งเตือนว่าต้องการลบสินค้าจริงหรือไม่ หากต้องการให้กดปุ่ม “ตกลง” ได้เลย สินค้าจะถูกลบออกจากระบบ หากต้องการลบสินค้าย่อยบางตัวออก สามารถทำได้ ดังนี้…

Continue Readingลบสินค้า

การจัดหมวดหมู่สินค้า

     การสร้างหมวดหมู่สินค้าเพื่อให้สามารถจำแนกสินค้าแต่ละประเภทได้ หรือเพื่อการดูรายงานสินค้าตามหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น  วิธีการสร้างหมวดหมู่สินค้า สามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือก “จัดการหมวดหมู่” 3. กดที่ “+เพิ่มหมวดหมู่” 4. ใส่ข้อมูล ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการสร้าง และ Threshold (จำนวนขั้นต่ำของสินค้าที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมด) แล้วกด “บันทึก” 5. สามารถแก้ไข Threshold หรือ จำนวนขั้นต่ำของสินค้าได้ โดยการคลิกที่ตัวเลขแล้วใส่จำนวนใหม่ลงไปได้เลย 6.…

Continue Readingการจัดหมวดหมู่สินค้า

การสร้างหน่วยสินค้า

การสร้างหน่วยสินค้า       หน่วยสินค้า จะใช้ในกรณีที่มีการขายเป็นต่อหน่วย เช่น ปกติเราขายน้ำ 1 ขวด ที่ราคาขวดละ 30 บาท แต่ต้องการขายที่ โหลละ 360 บาท เราสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ วิธีการสร้างหน่วย 1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2.  เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” จากนั้นให้เลือก “สินค้า” 3. กดที่แถบคำสั่ง “หน่วยสินค้า” 4.…

Continue Readingการสร้างหน่วยสินค้า

การปรับลดสต็อกและแก้ไขต้นทุนสินค้า

การปรับลดสต็อก ในกรณีที่ต้องการลดจำนวนสต็อกสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับลดสต็อก และกดที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปในหน้าสินค้า 3. ด้านขวามือ จะมีปุ่มสีแดงในคอลัมน์ “ปรับสต็อก” สามารถกดที่ปุ่มสีแดง เพื่อลดจำนวนสต็อกได้เลย 4. ใส่จำนวนสต็อกที่น้อยกว่าสต็อกที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 0 เสร็จแล้วกด “ปรับสต็อก” 5. สต็อกสินค้าของล็อตที่ทำการแก้ไขจำนวนสินค้าจะลดลงอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขต้นทุนสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขต้นทุนสินค้าและกดที่…

Continue Readingการปรับลดสต็อกและแก้ไขต้นทุนสินค้า

วิธีการตั้งค่าราคาต่อจำนวน

การตั้งค่าราคาต่อจำนวน คือ การตั้งค่าราคาขายส่ง หรือเป็นการลดราคาให้กับลูกค้า เช่น เสื้อ 1 ตัว ขายราคาตัวละ 180 บาท หากซื้อเสื้อ 3 ตัว จะลดเหลือตัวละ 170 บาท เป็นต้น วิธีการตั้งค่าราคาต่อจำนวน สามารถทำได้ ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการตั้งราคาค่าส่ง และกดที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปในหน้าสินค้า  3. กดที่…

Continue Readingวิธีการตั้งค่าราคาต่อจำนวน

การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า เป็นการที่จะช่วยบันทึกว่าสินค้านั้นๆ เรามีการเก็บหรือตั้งไว้ที่ตรงไหนเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบสินค้า เช่น ชั้นวางล็อค A แถวที่ 3 โดยจะมีวิธีการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการบันทึกที่ตั้งสินค้าและกดที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปในหน้าสินค้า 3. กดที่ “แก้ไข” เพื่อเข้าไปใส่ข้อมูลที่ตั้งสินค้า 4. ใส่ข้อมูล “ที่ตั้งของสินค้า” แล้วกด Enter 1 ครั้งให้ขึ้นเป็นแถบสีฟ้า 5. เสร็จแล้ว กด…

Continue Readingการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า