การพิมพ์ Barcode สินค้า

การพิมพ์ Barcode สินค้า เฉพาะสินค้า

          ต้องทำการสร้าง Barcode ให้สินค้าก่อน: คลิก

1. เลือกสินค้าทีต้องการสร้าง Barcode แล้วคลิก  พิมพ์บาร์โคด 2. เลือกรายละเอียดที่แสดงบนบาร์โคด 3. เลือกจำนวน Column ที่ต้องการพิมพ์4. เลือกจำนวน Row ที่ต้องการพิมพ์5. เลือกสินค้าย่อยที่ต้องการพิมพ์6. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก  Print 

 

ตัวอย่างของ Barcode

 ** หมายเหตุ : เหมาะสำหรับกระดาษสติกเกอร์ Label แบบ A4 

การพิมพ์ Barcode กับสินค้าหลายรายการ

1. ไปที่หน้า “สินค้า” และ “จัดการบาร์โค้ด”

2. เลือกติ้กรายละเอียดตามต้องการได้และเลือกจำนวน column และ row ตามกระดาษที่มีได้เลย และ “กดพิมพ์ทุกรายการในตาราง”

กรณีที่ต้องการ Export ไป โปรแกรมนอก สามารถกดที่ปุ่ม Export ได้เลย 

โดยสามารถ Export และ นำไปปปรับ format สำหรับการพิมพ์ของแต่ละ โปรแกรมได้เลย