เพิ่มตัวแทนจำหน่าย

1.คลิก  +เพิ่มตัวแทนจำหน่าย 

2. ใส่รหัสตัวแทนจำหน่าย,ชื่อตัวแทนจำหน่าย, เลือก Tier , รูปแบบการขาย
   ได้แก่ Dropship (ตัวแทนไม่สต็อก) หรือ ขายให้โดยตรง, และที่อยู่ของผู้ส่ง

**ดูวิธีการสร้างขั้นของตัวแทน ได้ที่ การสร้างขั้นของตัวแทน

3. หรือสร้าง Email (สำหรับให้ตัวแทนจำหน่ายlog in เพื่อสร้างออเดอร์ด้วยตัวเอง)แล้วคลิก  บันทึก 

4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของตัวแทนให้คลิกเลือกตัวแทนนั้น

5. คลิก แก้ไข เพื่อทำการแก้ไข้ข้อมูลของตัวแทน