จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

 1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน” 3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน”     ทางระบบจะมีตำแหน่งผู้ใช้งานเริ่มต้น 3 อัน ได้แก่ Owner, Employee และ Admin 4. คลิก "+เพิ่มตำแหน่ง" 5. ใส่ชื่อตำแหน่ง จากนั้นคลิก "บันทึก" 6. คลิก "แก้ไข" ตำแหน่งที่ต้องการจัดการ 7. สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตำแหน่งตามความต้องการ จากนั้นคลิก…

Continue Readingจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เพิ่ม/จัดการผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน” 3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน”4. คลิก "+เพิ่มผู้ใช้งาน" 5. ใส่อีเมล รหัสผ่าน และเลือกตำแหน่งผู้ใช้งาน จากนั้น คลิก "บันทึก" 6. เลือกคลังที่ต้องการใช้ผู้ใช้งานเข้าถึง สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบคือ- เลือกให้อยู่ทุกคลังสินค้า- เลือกรายชื่อคลังที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าถึง สามารถแก้ไขอีเมลผู้ใช้งานได้ คลิกที่ "แก้ไข" สามารถลบผู้ใช้งานได้ คลิกที่ "รูปถังขยะ" คู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง…

Continue Readingเพิ่ม/จัดการผู้ใช้งาน

จัดการผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. คลิก  จัดการผู้ใช้งาน  3. คลิก  เพิ่มผู้ใช้งาน     ( ในวงเล็บคือ จำนวนผู้ใช้งาน ) 4. เพิ่มuserหรือผู้ใช้งาน โดยใส่ Emailและ password แล้วคลิก  สร้างผู้ใช้งาน  5. เลือกตำแหน่งให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ Owner, Admin, Employee แล้วคลิก  บันทึก  6. สามารถตั้งค่าของ Employee โดยเลือก ให้ Employee กดพิมพ์ทีละหลายๆ…

Continue Readingจัดการผู้ใช้งาน