ลบออเดอร์

เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว

1. คลิกเลือกเมนู ปิดแล้ว
2. ออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วจะแสดงขึ้นมา ให้คลิก  ลบ  ออเดอร์ตามต้องการ
3. สามารถค้นหา ชื่อลูกค้า เลขออเดอร์ Tag ยอดขาย ได้จากช่องค้นหา 
   เพื่อลบออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วสะดวกขึ้น