การดูรายงาน สถิติและภาพรวม

รายงาน สถิติและภาพรวม ในระบบ Shipnity จะเป็นการดึงข้อมูลจากที่ทางร้านมีการสร้างออเดอร์ หรือลงข้อมูลสินค้า ค่าใช้จ่ายในระบบต่าง ๆ มาประมวลผล โดยจะมีทั้งยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร ซึ่งจะรวมยอดของทั้งร้าน และยังสามารถดูข้อมูลแบบแยกคลังสินค้าได้อีกด้วย Shipnity มีรายงานอะไรบ้าง รายงานภาพรวม และสถิติ รายงานผู้ใช้งาน (Admin) รายงานอันดับลูกค้า รายงาน Cash Flow วิธีการดูรายงาน (Report) https://youtu.be/e85KsfiToVA สอบถามการใช้งานได้ที่ โทร…

Continue Readingการดูรายงาน สถิติและภาพรวม

รายงาน Cash Flow

1. ไปที่หน้า รายงาน 2. เลือก Cash Flow รายงาน Cash flow มี 2 แบบ  คือ แบบทั้งหมด และ แบบเฉพาะหน้าร้าน  ถ้าต้องการดู Cash Flow ในช่วงเวลาที่ต้องการ ให้ใส่วันที่ค้นหาได้เลย - รายงาน Cash flow ทั้งหมด จะแสดงรายรับ - รายจ่ายทั้งหมด รวมทั้งขายหน้าร้านด้วย  - รายงาน Cash…

Continue Readingรายงาน Cash Flow

รายงานผู้ใช้งาน (Admin)

รายงานผู้ใช้งาน - สามารถดูข้อมูลของการสร้างออเดอร์ - คนที่ปิดออเดอร์ - จำนวนครั้งการตอบแชทของแอดมิน - ยอดขายและกำไรของผู้ใช้งานและตัวหน่ายแต่ละคนได้ง่ายๆ  มี 2 แบบ คือ สรุปออเดอร์ของผู้ใช้งาน และ สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย     1. ไปที่หน้า รายงาน 2. เลือก  รายงานผู้ใช้งาน  - รายงานสรุปของผู้ใช้งาน จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนที่สร้าง ข้อความที่ตอบ ได้ในหน้านี้…

Continue Readingรายงานผู้ใช้งาน (Admin)

รายงานอย่างละเอียด

รายงานอย่างละเอียด เป็นการเก็บข้อมูลสถิติของร้าน  จะช่วยให้สรุปข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่ทำให้คุณประหยัดเวลา และง่ายต่อการวางแผนร้านของคุณต่อไปอีกด้วย สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายเดือน รายปี ทั้งหมดหรือเลือกระยะเวลาที่ต้องการใน Custom range ก็ได้  โดยไปที่หน้า รายงาน คลิก  รายงานอย่างละเอียด    - สรุปรายสินค้า เพื่อดูยอดขายสินค้าแต่ละชิ้น สามารถ Export เป็น file Excel ได้อีกด้วย    และสามารถเลือกดูการจัดเรียงจากมากไปน้อยได้ โดยคลิกที่…

Continue Readingรายงานอย่างละเอียด

รายงานทั่วไป

ระบบชิปนิตี้ สามารถสรุปรายงานยอดขายของร้านค้าได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายงานสรุปการขายได้ ดังนี้  ไปที่หน้ารายงาน  2. ในส่วนของข้อมูลรายงานสต็อก สามารถดูรายงานได้ ดังนี้    - สต็อก คือ จำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน    - ต้นทุนสต็อก คือ ต้นทุนของสินค้าทั้งหมดที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน     - มูลค่าสต็อก คือ ราคาขายของสินค้าทั้งหมดที่มีสต็อกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (ราคาขายของสินค้า…

Continue Readingรายงานทั่วไป

รายงานผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า รายงาน 2. คลิก  รายงานผู้ใช้งาน  3. เลือกดูรายงานแบบทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ได้ 4. เลือกแสดงรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใ่ส่วันที่แล้วค้นหา สรุปออเดอร์ของผู้ใช้งาน สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย ** รูปลูกศรชี้ขั้นลง สามารถจัดเรียงลำดับแบบมากน้อยได้ตามต้องการ โดยเลือกจากหัวข้อที่ต้องการได้อีกด้วย

Continue Readingรายงานผู้ใช้งาน

รายงานอย่างละเอียด

1. ไปที่หน้า รายงาน 2. คลิก  รายงานอย่างละเอียด  3. คลิกเลือกดูรายการแบบทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่ปิดแล้วได้    **ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง     4. คลิกเลือกดูรายงานแบบ ทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวันได้ 5. เลือกดูรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใส่วันที่แล้วค้นหา สรุปรายสินค้า สามารถพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบ Excel ได้ โดยคลิก  Export …

Continue Readingรายงานอย่างละเอียด

รายงานทั่วไป

1. ไปที่หน้า รายงาน 2. เลือกดูรายงานแบบรายปีและรายเดือนได้ โดยคลิกที่ ปี หรือ เดือน **ยอดขายรวม คือ ยอดขายที่ลูกค้าจ่ายให้กับร้านค้า ที่หักส่วนลดและรวมค่าส่งทั้งหมดแล้ว 3. เลือกรายงานแต่ละวันได้ โดยคลิกที่ชื่อเดือนนั้นๆ

Continue Readingรายงานทั่วไป

รายการที่เคยสร้าง

- ไปที่หน้า ประวัติ - ค้นหาออเดอร์ได้จาก เลขออเดอร์ ชื่อลูกค้า Tag ที่อยู่ Barcode สินค้า - เลือกช่วงเวลาของออเดอร์ได้ - ค้นหาจากชื่อลูกค้าได้ - หากต้องการรายงานแบบ Excel ให้คลิก Export to Excel   โดยเลือกประเภทของออเดอร์ได้ โดยคลิก ปิดแล้ว, มีหมายเหตุ ,มียอดขายสูงสุด - เลือกแสดงออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว โดยคลิก ปิดแล้ว    - เลือกแสดงออเดอร์ที่มีหมายเหตุแล้ว โดยคลิก มีหมายเหตุ - เลือกแสดงออเดอร์ที่มียอดขายสูงสุด…

Continue Readingรายการที่เคยสร้าง